Høj kompleksitet

Du vil opleve, at fleksibilitet og kreativitet er nøgleord, når der skal løses komplekse eller individuelle transportopgaver. Vi skal nok finde en løsning, uanset om det er særligt følsomme varer, du skal have transporteret, eller om adgangsforholdene er komplekse. Og så er der naturligvis altid styr på alle dokumenter, så der ikke spildes tid undervejs.

Særligt følsomme varer

Hvem kontakter du, hvis dit forskningsprojekt pludseligt står med en transportopgave, der består i at flytte 250 medicinske prøver fra A til B inden for de næste 6 timer?

 

Vendelbo Spedition har særligt udstyr til transport af følsomme medicinske artikler og prøver, der stiller særlige krav til temperaturer og overvågning. Derved bliver dine krav til kvalitet og sikkerhed under transporten overholdt.

  

Vanskelige adgangsforhold

Hvordan sikrer vi transporten af indretningsløsningen i Stockholm, hvor der kun er meget begrænsede tilkørselsforhold og tidsmæssige begrænsninger?

  

Ingen opgave er for kompliceret for Vendelbo Spedition. Levering på steder med komplekse adgangsforhold i smalle gader med tidsbegrænsninger kræver stor fleksibilitet og kreativitet af vores chauffører, der planlægger leveringen i forvejen, så ventetid undgås.

  

Klimasikring

Hvem kan opfylde kravet til, at temperaturen under hele transporten ligger mellem 15 og 25 grader?

  

Vendelbo Speditions særlige transportvogne med klimastyring sikrer, at produkter med særlige krav til produkt- og omgivelsestemperatur kommer frem uden at lide overlast under transporten.

  

 

Hurtigt over grænsen...

Hvor interessant er det at vide, at din speditør har medarbejdere, der besidder særlige kompetencer i forhold til med udarbejdelse af told- og forsikringsdokumenter ved komplicerede fragtopgaver?

 

Dine leverancer kommer altid frem til tiden, fordi ordentlighed er en værdi hos Vendelbo Spedition. Vores speditører sætter en ære i at udfylde told- og forsikringsdokumenterne korrekt på forhånd, så chaufføren kommer hurtigt igennem tolden på grænsen.

  

 

Tungt, langt, bredt...

Hvem kan håndtere transporten af maskinudstyr, der vejer mere end to tons og har en værdi på mere end 6 mio. kr.?

 

Vendelbo Spedition har det rette udstyr, så du kan få transporteret kostbart tungt, langt eller bredt gods, som ikke kan transporteres på normal vis. Vi indhenter også altid de nødvendige tilladelser og godkendelser.