Sikker håndtering

Når du har særlige udfordringer, gør vi alt, hvad der står i vores magt for at overkomme dem. Transport af uhåndterligt, skrøbeligt gods og specialudstyr, ser vi netop som en udfordring. Vi har meget sikkerhedsudstyr i forvejen, men har du gods, der kræver særlig håndtering, udvikler vi også gerne specialløsninger i samarbejde med dig.

Skadefri levering

Hvor stor betydning har det, at inventarmateriale og bordplader ankommer og leveres på stedet i total skadefri stand?

 

Vendelbo Speditions omhyggelige håndtering af gods betyder, at skader på materiel undgås, og modtageren kan tage de leverede varer i brug med det samme.

  

Uhåndterligt gods

Hvem kan sikre fragten af 65 tandlægestole i forbindelse med levering i Stavanger?

 

Én af Vendelbo Speditions spidskompetencer er sikker levering af uhåndterligt gods selv over lange afstande.

  

Skrøbeligt gods

Hvilken betydning har det, at din speditør sikrer dine skydedøre, glasvægge eller møbelinventar med specialudstyr under transporten?

 

Vendelbo Speditions vogne er udstyret med særligt sikkerhedsudstyr, så skrøbeligt gods og materiel kommer frem i uskadt tilstand. Har du specialbehov, udvikler vi gerne nye løsninger i samarbejde med dig.