This page is under reconstruction

CSR – Corporate Social Responsibility

Vendelbo Spedition A/S har siden år 2013 vært sertifisert iht. ISO 9001 / ISO 14001. De mange årene md etablering av styrings- og kontrollsystemer, og ikke minst de påfølgende kontinuerlige revisjonene, har i dag satt Vendelbo Spedition A/S i en posisjon hvor egne, tilsvarende styrings- og kontrollsystemer har erstattet de nevnte ISO-sertifiseringene.

 

Vendelbo Spedition A/S har som sin primære målsetting at virksomheten skal være den foretrukne transportøren på markedet. Denne målsettingen bæres av dynamiske styrings- og kontrollsystemer. Det er til enhver tid viktig for Vendelbo Spedition A/S at disse styrings- og kontrollsystemene er dynamiske, ettersom hele verden utvikler seg i svært høy hastighet, med nye, daglige krav som resultat. Når det gjelder arbeidet med kvalitets- og miljøforhold, er Vendelbo Spedition A/S til enhver tid opptatt av å fokusere på sirkulær tankegang med materiell av høy kvalitet og minst mulig miljøpåvirkning som resultat.

 

Samfunnsansvar / Global Compact

Siden april 2018 har Vendelbo Spedition A/S vært en del av den verdensomspennende organisasjonen UN Global Compact, og har valgt å følge de 10 prinsippene i UN Global Compact.

 

Derfor støtter Vendelbo Spedition A/S internasjonale menneskerettigheter, tenker bærekraft i hverdagen og motarbeider alle former for tvangsarbeid.

 

Som et ledd i samfunnsansvaret sponser vi prosjekter som tydelig kan gjenspeiles i prinsippene fra UN Global Compact.