Ansvarsfull betjening

Du får alltid én fast kontaktperson hos Vendelbo Spedition. Derfor opplever du alltid den daglige kommunikasjonen som rask og effektiv. Det betyr også at du alltid vil bli møtt med respekt, og at våre speditører og sjåfører sier og gjør ting du kan stole på.

Alltid samme kontaktperson

Hvor viktig er det at du alltid har én og samme kontaktperson, som sørger for og tar ansvar for dine spedisjonsoppgaver?

 

Du er alltid i kontakt med den samme medarbeideren hos Vendelbo Spedition. Vedkommende kjenner både dine tidligere spedisjonsoppgaver og de spesielle transportkravene i din virksomhet. Dermed blir den daglige kommunikasjonen enkel.

  

Fleksible sjåfører

Hvor viktig er at sjåførene oppfører seg ordentlig, er høflige, hjelpsomme, meddelsomme og serviceorienterte både ved avhenting og levering?

 

Hos Vendelbo Spedition er fleksibilitet og forståelse for kundenes behov en dyd – både når varene hentes hos dere og leveres hos kundene.