Perfekt timing

Tid er penger. Det er altavgjørende at du som kunde ikke står og venter på forsinkede varer. Derfor gjør vi alt for at det skal være orden på ting helt fra starten og frem til avtalt leveringstidspunkt.

Unngå ventetid

Hva koster det når fire montører står og venter på materialer?
 
Tid er kostbart, og arbeidslønn til montører er dyrt. Vendelbo Spedition sikrer at materialer eller inventar alltid når frem til avtalt tidspunkt!
  

Tomgang

Hvem kan sikre presis levering av byggematerialer, slik at entreprenøren er klar til å ta imot?
 
Maskintid og arbeidslønn er dyrt. Derfor sikrer Vendelbo Spedition at byggematerialene er på plass til avtalt tid, slik at arbeidet ikke går i stå.
  

Hold hjulene i gang

Hva koster det hvis et produksjonsanlegg går i stå fordi du mangler maskinreservedeler?
 
Når produksjonsutstyr blir ødelagt, sikrer Vendelbo Spedition at effektiviteten optimeres, fordi leveransen av reservedeler når frem til avtalt tid.
  

Skipet er klart til avgang ...

Kan man forvente at transportøren henter og leverer skipsproviant på et bestemt, avtalt tidspunkt?
 
Vendelbo Spedition kan levere gods på bestemte tidspunkter, slik at det passer med kundens planlegging.