Sikker håndtering

Når du har spesielle utfordringer, gjør vi alt som står i vår makt for å løse dem. Transport av uhåndterlig, skjørt gods og spesialutstyr anser vi nettopp som en slik utfordring. Vi har allerede mye sikkerhetsutstyr, men hvis du har gods som krever spesialhåndtering, utvikler vi også gjerne spesialløsninger i samarbeid med deg.

Skadefri levering

Hvor viktig er det at inventarmateriale og bordplater ankommer og leveres på stedet i fullstendig skadefri stand?

 

Takket være Vendelbo Speditions omhyggelige godshåndtering unngås skader på materiell, og mottakeren kan straks ta i bruk de leverte varene.

  

Uhåndterlig gods

Hvem kan sikre frakt av 65 tannlegestoler i forbindelse med levering i Stavanger?

 

Én av Vendelbo Speditions spisskompetanser er sikker levering av uhåndterlig gods selv over lange avstander.

  

Skjørt gods

Hvor viktig er det at din speditør sikrer skyvedører, glassvegger eller møbelinventar med spesialutstyr under transport?

 

Vendelbo Speditions vogner er utstyrt med spesielt sikkerhetsutstyr, slik at skjørt gods og materiell kommer frem i uskadet stand. Hvis du har spesialbehov, utvikler vi gjerne nye løsninger i samarbeid med deg.