Materiell som duger

Materiell og utstyr spiller en stor rolle for å oppnå størst mulig sikkerhet ved alle former for transport. Vendelbo Spedition prioriterer alltid ordentlig og velfungerende materiale og utstyr høyt. Som kunde betyr det størst mulig sikkerhet for at din transport blir suksessfull – levert til rett tid og sted uten skader eller andre uforutsette problemer.

 

 

Jumbotrailer med hevetak

Modulvogntog - 25.25 m og 60 tons totalvekt

Åpen nedbygget trailer med containerlås

Gardintrailer med lift og hevetak

Forvogn+tilhenger med foldedører og lift (FRC-godkjent)

2-temp. foldedørs kjøletrailer og lift (FRC-godkjent)

Brønnhenger med uttrekk

Henger med frembringer-truck