Klar til de store oppgavene

 Til og fra Skandinavia

 

Vendelbo Spedisjon er en moderne transport- og spedisonsbedrift som primært løser oppgaver til og fra Skandinavia. Gjennom årene har bedriftens spesiale utviklet seg til å bli en spedisjonsbedrift som kan løse de litt mer kompliserte transportoppgavene. Altså oppgaver som krever ekstra påpasselighet, innsikt og forståelse for både mottaker og avsender, og for de produktene som skal fraktes fra A til B.

Det viser seg bl.a. ved ....

 

 

Perfekt timing

Som kunde vil du ikke komme til å stå og vente på forsinkede varer. Vi gjør alt som skal til for at det er orden i tingene far start til leveringstidspunktet som vi har avtalt med deg.

Se mer

Sikker håndtering

Vi gjør alt som står i vår makt for å løse dine spesielle utfordringer. Vi utvikler også spesialløsninger sammen med deg, hvis det blir nødvendig.

Se mer

Høy kompleksitet

Du vil oppleve at vår fleksibilitet og kreativitet, betyr at vi alltid finner en løsning, uansett om du skal ha transportert spesielt følsomme varer eller hvis adgangsforholdene er vanskelige.

Se mer

Ansvarsfull betjening

Vi sikrer rask og effektiv betjening, fordi du alltid snakker med én fast kontaktperson. Og så er våre speditører og sjåfører godt orientert om det vi sier og gjør.

Se mer

Historie

Vendelbo Spedisjon ble grunlagt i 1971 av Kai Bundgaard Madsen, som stadig arbeider i bedriften som styremedlem.

Siden januar 2006 har vi holdt til i en moderne kontor- og lagerbygning på Sprogøvej i Hjørring. Vi har adresse ved E39-avkjøring 3 til Hjørring C.

I dag har bedriften ca. 70 meget kompetente medarbeidere, som alle arbeider hardt for å oppfylle kundens krav og behov.

Du kan møte og kontakte våre medarbeidere her

Ledelsen består av

Jesper Bundgaard Madsen
Adm. dir. · Medeier

Karsten Jørn Meier
Trafikksjef · Medeier
Flemming Gregersen
COO

 

Vendelbo Spedition leverer løsninger til alle former for transport og transportrelaterte oppgaver hele døgnet og arbeider ut fra et sterkt verdigrunnlag.

 

Fleksibilitet · Kreaitivtet · Vilje · Ordentlighet · Mot

5 nøkkelord som definerer Vendelbo Speditions verdigrunnlag. Som kunde hos oss vil du oppleve disse verdiene i den måten vi løser og prioriterer oppgaver på, i vår ytelse, i vår service og i vår kommunikasjon.

 

Fleksibilitet

Fleksibilitet Vendelbo Spedition ser mulighetene i stedet for begrensninger, og vi møter alle dine utfordringer med åpenhet. Vi bruker vårt høye kompetansenivå til å nå i mål, og vi endrer raskt retning for å tilpasse oss dine akutte transportbehov – også når behovet er meget spesielt.

Kreativitet

Vendelbo Spedition tør å tenke alternativt når dine behov skal oppfylles. Det betyr at vi ikke bare bidrar med tiltak og løsningsmuligheter til alle oppgaver og utfordringer – vi får dem også realisert.

Vilje

Vendelbo Spedition elsker utfordringer og har viljen til å løse dem. Du vil oppleve at vi ikke lar oss begrense av andres tvil, for hos oss er alle handlinger styrt av en positiv tankegang. Samarbeid er nøkkelordet når vi gjør en ekstra innsats for å nå i mål med dine vanskelige oppgaver.

Ordentlighet

Vendelbo Spedition viser hensyn overfor hverandre og ovenfor deg og oppgavene dine. Vi er ordentlige i det vi sier og gjør. Vi har styr på tingene, våre biler og materiell er i orden og vi kjører ordentlig i trafikken. Og kanskje det viktigste for deg: Vi behandler deg og godset ditt ordentlig.

Mot

Vendelbo Spedition sikter høyt og handler deretter. Vi utvider vår kompetanse og arbeidsområder så det kommer deg som kunde til gode. Så vi tør å ta i mot dine utfordringer – uansett hvor vanskelige du synes de ser ut.