This page is under reconstruction

CSR – Corporate Social Responsibility

Vendelbo Spedition A/S har sedan år 2013 varit certifierade enligt ISO 9001 / ISO 14001. En mångårig etablering av styr- och kontrollsystem, och inte minst efterföljande kontinuerliga granskningar, har i dag fört Vendelbo Spedition A/S till en position där egna likvärdiga styr- och kontrollsystem har ersatt ovan nämnda ISO-certifieringar.

 

Den primära målsättningen för Vendelbo Spedition A/S är att företaget ska vara förstahandsvalet bland de transportörer som finns på marknaden. En målsättning som bärs upp av dynamiska styr- och kontrollsystem. Det är alltid viktigt för Vendelbo Spedition A/S att dessa styr- och kontrollsystem är dynamiska, eftersom hela världen utvecklas i en enorm hastighet med ständigt nya krav. Vad gäller arbetet med kvalitets- och miljöförhållanden, är Vendelbo Spedition A/S ständigt angelägen om att fokusera på kretsloppstanken och använder högkvalitativa material med minsta möjliga fotavtryck på miljön.

 

Socialt ansvar / Global Compact

I april 2018 anslöt sig Vendelbo Spedition A/S till den världsomspännande organisationen UN Global Compact, och har valt att följa UN Global Compacts 10 principer.

 

Därmed stödjer Vendelbo Spedition A/S de internationella mänskliga rättigheterna, tillämpar hållbar utveckling i det dagliga och arbetar mot alla former av tvångsarbete.

 

Som ett led i det sociala ansvarstagandet sponsrar vi projekt som på ett tydligt sätt avspeglar UN Global Compacts principer.