Hög komplexitet

Du kommer att uppleva att flexibilitet och kreativitet är nyckelord när vi löser komplexa eller individuella transportuppdrag. Vi hittar alltid en lösning, oavsett om det gäller transport av extra ömtåligt gods eller om tillgängligheten är svår. Och givetvis har vi full koll på all dokumentation för att inte slösa tid.

Särskilt ömtåligt gods

Vem kontaktar du om ditt forskningsprojekt plötsligt står med en transportuppgift som består av att flytta 250 medicinska prover från A till B inom 6 timmar?

 

Vendelbo Spedition har tillgång till specialutrustning för transport av känsliga medicinska varor och prover som ställer specifika krav på temperaturer och övervakning. Därför uppfyller vi alla dina krav på kvalitet och säkerhet under transport.

  

Svårtillgänglighet

Hur säkerställer vi transporten av inredningslösningen i Stockholm när det råder begränsad tillgänglighet och tidsmässiga begränsningar?

  

Ingen uppgift är för svår för Vendelbo Spedition. Leverans på svårtillgänglig plats på smala gator med tidsbegränsningar kräver en hög flexibilitet och kreativitet hos våra chaufförer som planerar leveransen i förväg för att kunna hålla leveranstiden.

  

Klimatsäkert

Vem kan uppfylla kravet på en temperatur på mellan 15 och 25 grader under hela transporten?

  

Vendelbo Speditions speciella transportvagnar med klimatstyrning ser till att produkter med specifika krav på produkt- och omgivningstemperatur kommer fram utan att ha utsatts för påfrestningar under transporten.

  

 

Snabbt över gränsen ...

Hur intressant är det för dig att veta att din speditör har medarbetare med specialkompetens inom tull- och försäkringsdokument vid komplicerade fraktuppdrag?

 

Dina leveranser kommer alltid fram i tid eftersom noggrannhet är ett av Vendelbo Speditions värden. Våra speditörer sätter en ära i att leva upp till kraven hos tull- och försäkringsdokument på förhand, så att chauffören snabbt kan ta sig genom gränstullen.

  

 

Långt, långt, brett ...

Vem kan hantera transporten av maskinutrustning som väger mer än två ton och har ett värde på över 6 miljoner kronor?

 

Vendelbo Spedition har rätt utrustning så att du kan transportera kostsamt tungt, långt eller brett gods som inte kan transporteras på vanligt sätt. Vi införskaffar dessutom alltid alla nödvändiga tillstånd och godkännanden.