Säker hantering

Vi gör allt vi kan för att lösa dina utmaningar. Transport av svårhanterligt, skört gods och specialutrustning ser vi som en utmaning. Vid behov tar vi gärna fram speciallösningar för säkerhetsutrustning tillsammans med dig.

Skadefri leverans

Hur viktigt är det att inventariematerial och bordskivor kommer fram och levereras på plats, utan den minsta skada?

 

Vendelbo Speditions noggranna hantering av gods innebär att skador på material undviks och mottagaren kan börja använda de levererade varorna genast.

  

Svårhanterligt gods

Vem kan frakta 65 tandläkarstolar i samband med en leverans till Stavanger?

 

En av Vendelbo Speditions spetskompetenser är säker leverans av svårhanterligt gods, även över långa avstånd.

  

Ömtåligt gods

Hur viktigt är det att din speditör säkrar dina skjutdörrar, glasväggar eller möbelinventarier med specialutrustning under transporten?

 

Vendelbo Speditions vagnar är utrustade med speciell säkerhetsutrustning så att ömtåligt gods och material kommer fram i oskadat tillstånd. Om du har specialbehov utvecklar vi gärna nya lösningar tillsammans med dig.