Bæredygtighed

hos Vendelbo Spedition

Hos Vendelbo Spedition har vi en stærk vilje til konstante forbedringer. Det være sig indenfor materiel, hjælpemidler, værnemidler eller nye teknologier. Denne vilje driver vores daglige arbejde og innovation inden for miljøvenlige løsninger.

CO2-reduktion
og Bæredygtig Transport

For at minimere udledningen af CO2 fra vores lastbiler, arbejder vi konstant på at implementere nye teknologier og optimerede logistikløsninger. Vi investerer i moderne, brændstofeffektive køretøjer og benytter avancerede ruteplanlægningssystemer, som reducerer både kørselstider og emissioner. Vores indsats for en grønnere transportsektor positionerer os som en af de mest progressive transportvirksomheder i regionen.

Vandgenbrug
og Reduceret Vandforbrug

Som en del af vores bæredygtighedsstrategi, har vi i forbindelse med opførelsen af vores nyeste lagerhal etableret et system til regnvandsopsamling. Dette anlæg opsamler regnvand fra taget, som derefter lagres i en tank og genbruges til vask af vores biler. Implementeringen af regnvandsanlægget bidrager til et markant reduceret vandforbrug, hvilket understøtter vores dedikation indenfor bæredygtighed og sparer på naturlige ressourcer.

Energioptimering

I forbindelse med opførelsen af vores nye administrations- og lagerbygning, har vi monteret solcelleanlæg på lagerbygningens tag. Yderligere har vi et effektivt ventilationssystem, der sammen med en varmepumpe sikrer et godt indeklima. Alle lysarmaturer i vores bygninger er i dag LED belysning.

FN's Verdensmål og Lokal Klimarejse

Vendelbo Spedition arbejder med FN’s Verdensmål for bæredygtig udvikling, og arbejder ud fra devisen ” “fra verdensmål til hverdagsmål”. Disse mål guider vores politikker og strategiske beslutninger, og vi stræber efter at bidrage positivt til global bæredygtighed. Vi deltager også i Hjørring Kommunes initiativ “Den Store Klimarejse”, hvor vi samarbejder med lokale aktører for at fremme grønne løsninger og bæredygtig udvikling.

Grøn Tænkning i Dagligdagen

Bæredygtighed skal være en integreret del af vores virksomheds DNA. Vores medarbejdere, både på kontoret og blandt chaufførerne, skal engageres i grøn tænkning og miljøvenlige praksisser. Vi fokuserer på at uddanne og opmuntre vores team til at træffe miljøbevidste valg i deres daglige arbejde. Dette omfatter alt fra energieffektiv kontorpraksis til ansvarlig køreadfærd, som samlet set reducerer vores miljøaftryk.

Hos Vendelbo Spedition er vi stolte af vores engagement i bæredygtighed og vores bidrag til en grønnere fremtid. Vi vil fortsætte med at udvikle og implementere innovative løsninger, der mindsker vores miljøpåvirkning og fremmer bæredygtig transport i Skandinavien.

Arbejdsmiljø

Hos Vendelbo Spedition har vi en stærk og velfungerende Arbejdsmiljøorganisation med repræsentanter fra alle funktionsområder i virksomheden. Som en forstærkning af dette vitale område arbejder vi sammen med en ekstern konsulent indenfor arbejdsmiljøområdet.

Kontakt info

Email: