Vores

Kompetencer

Perfekt timing

Tid er penge. Det er altafgørende, at du som kunde i den anden ende ikke står og venter på forsinkede varer.
Vi gør derfor alt, hvad der skal til for, at der er orden i tingene fra start til det leveringstidspunkt, vi har aftalt med dig.

undgå ventetid

Hvad koster det, når 4 montører står og venter på materialer?
Tiden er kostbar og arbejdsløn til montører er dyrt. Vendelbo Spedition sikrer, at materialer eller inventar når frem til det aftalte tidspunkt – hver gang!

Tomgang

Hvem kan sikre præcis leveringstidspunkt af byggematerialer, så det passer med at entreprenøren er klar til at tage imod?
Maskintid og arbejdsløn er dyrt, når byggeriet skal etableres. Derfor sikrer Vendelbo Spedition, at byggematerialerne er på pladsen til aftalt tid, så arbejdet ikke går i stå.

Hold hjulene igang

Hvad koster det, hvis et produktionsanlæg går i stå, fordi du mangler maskinreservedele?
Når produktionsudstyr går i stykker sikrer Vendelbo Spedition, at effektiviteten optimeres, fordi leverancen af reservedele når frem til aftalt tid.

Skibet skal sejle...

Kan man forvente, at transportøren afhenter og leverer skibsproviant på et bestemt og aftalt tidspunkt?
Vendelbo Spedition tilbyder at levere gods på et helt bestemt tidspunkt, så det passer med kundens planlægning.

Sikker håndtering

Når du har særlige udfordringer, gør vi alt, hvad der står i vores magt for at overkomme dem. Transport af uhåndterligt, skrøbeligt gods og specialudstyr, ser vi netop som en udfordring. Vi har meget sikkerhedsudstyr i forvejen, men har du gods, der kræver særlig håndtering, udvikler vi også gerne specialløsninger i samarbejde med dig.

Skadefri levering

Hvor stor betydning har det, at inventarmateriale og bordplader ankommer og leveres på stedet i skadefri stand?
Vendelbo Speditions omhyggelige håndtering af gods betyder, at skader på materiel undgås, og modtageren kan tage de leverede varer i brug med det samme.

Uhåndterligt gods

Hvem kan sikre fragten af 65 tandlægestole i forbindelse med levering i Stavanger?
Én af Vendelbo Speditions spidskompetencer er sikker levering af uhåndterligt gods selv over lange afstande.

Skrøbeligt gods

Hvilken betydning har det, at din speditør sikrer dine skydedøre, glasvægge eller møbelinventar med specialudstyr under transporten?
Vendelbo Speditions vogne er udstyret med alt lovpligtigt sikkerhedsudstyr, så skrøbeligt gods og materiel kommer frem i uskadt tilstand. Har du specialbehov, udvikler vi gerne nye løsninger i samarbejde med dig.

Høj kompleksitet

Du vil opleve, at fleksibilitet og kreativitet er nøgleordene, når der skal løses komplekse eller individuelle transportopgaver. Vi skal nok finde en løsning, uanset om det er særligt følsomme varer, du skal have transporteret, eller om adgangsforholdene er komplekse. Og så er der naturligvis altid styr på alle dokumenter, så der ikke spildes tid undervejs.

Særligt følsomme varer

Hvem kontakter du, hvis dit forskningsprojekt pludseligt står med en transportopgave, der består i at flytte 250 medicinske prøver fra A til B inden for de næste 6 timer?
Vendelbo Spedition har materiel til transport af temperaturfølsomme produkter, der stiller særlige krav til temperering og overvågning. Derved bliver dine krav til kvalitet og sikkerhed under transporten overholdt

Vanskelige adgangsforhold

Hvordan sikrer vi transporten af indretningsløsningen i Stockholm, hvor der kun er meget begrænsede tilkørselsforhold og tidsmæssige begrænsninger?
Ingen opgave er for kompliceret for Vendelbo Spedition. Levering på steder med komplekse adgangsforhold i smalle gader med tidsbegrænsninger kræver stor fleksibilitet og kreativitet af vores chauffører, der planlægger leveringen i forvejen, så ventetid undgås.

Klimasikring

Hvem kan opfylde kravet til, at temperaturen under hele transporten ligger mellem 15 og 25 grader?
Vendelbo Speditions enheder med klimastyring sikrer, at produkter med særlige krav til produkt- og omgivelsestemperatur kommer frem uden at lide overlast under transporten.

Hurtigt over grænsen...

Hvor interessant er det at vide, at din speditør har medarbejdere, der besidder særlige kompetencer i forhold til med udarbejdelse af told- og forsikringsdokumenter ved komplicerede fragtopgaver?
Dine leverancer kommer altid frem til tiden, fordi ordentlighed er en værdi hos Vendelbo Spedition. Vores speditører sætter en ære i at udfylde told- og forsikringsdokumenterne korrekt på forhånd, så chaufføren kommer hurtigt igennem tolden på grænsen.

Tungt, langt, bredt...

Hvem kan håndtere transporten af maskinudstyr, der vejer mere end to tons og har en værdi på mere end 6 mio. kr.?
Vendelbo Spedition har det rette udstyr, så du kan få transporteret kostbart tungt, langt eller bredt gods, som ikke kan transporteres på normal vis. Vi indhenter også altid de nødvendige tilladelser og godkendelser.

Ansvarsfuld betjening

Du får altid én fast kontaktperson hos Vendelbo Spedition. Derfor oplever du, at den daglige kommunikation altid er hurtig og effektiv. Det betyder også, at du altid vil opleve gensidig respekt, og at både vores speditører og chauffører er ordentlige i det, vi siger og gør.

Altid samme kontaktperson

Hvor vigtigt er det, at du altid har én og samme kontaktperson, som sørger for og tager ansvar for dine speditionsopgaver?
Du er altid i kontakt med den samme medarbejder hos Vendelbo Spedition, der kender både dine tidligere speditionsopgaver og din virksomheds særlige transportkrav. Det gør den daglige kommunikation enkel og nem.

Fleksible chauffører

Hvilken betydning har det, at chaufførerne opfører sig ordentligt, er høflige, hjælpsomme, meddelsomme og serviceorienterede både ved afhentning og levering?
Hos Vendelbo Spedition er fleksibilitet og forståelse for kundernes behov en dyd – både når varerne hentes hos jer og leveres hos jeres kunder.

Effektiv toldbehandling

Vi er AEO-certificerede (Authorised Economic Operator), hvilket betyder, at vi opfylder de højeste standarder inden for toldbehandling.

Toldbehandling

Vores toldservice inkluderer skræddersyet rådgivning, der tager højde for din virksomheds unikke behov og sikrer, at dine varer bliver importeret eller eksporteret korrekt og lovligt.
Vi holder os løbende opdateret med de nyeste toldregler og forskrifter, så du kan fokusere på din kerneforretning uden bekymringer om toldbehandlingen.

Problemfri toldproces

Hos Vendelbo Spedition tilbyder vi omfattende toldservice, der sikrer en problemfri og effektiv toldbehandling for din virksomhed.
Vores erfarne og kompetente medarbejdere står klar til at hjælpe dig igennem hele toldbehandlingsforløbet, og vi rådgiver dig om de forskellige toldregler, der specifikt gælder for din transport og dine varer.

Vi tager ansvar for dine transport- og logistikopgaver

Vores dygtige medarbejdere står altid klar til at hjælpe