Gearet til de svære opgaver

 Til og fra Skandinavien

 

Vendelbo Spedition er en moderne transport- og speditionsvirksomhed, der primært løser opgaver til og fra Skandinavien. Gennem årene har virksomhedens særkende udviklet sig til at være speditionsfirmaet, der er i stand til at løse de lidt mere komplicerede transportopgaver. Det vil sige opgaver, som kræver særlig omhu, indsigt og forståelse for både modtager og afsender og for de produkter, der skal bevæge sig fra A til B.

Det gør sig bl.a. gældende ved...

 

 

Perfekt timing

Som kunde vil du ikke opleve at skulle stå og vente på forsinkede varer. Vi gør alt, hvad der skal til for, at der er orden i tingene fra start til det leveringstidspunkt, vi har aftalt med dig.

Se mere

Sikker håndtering

Vi gør alt, hvad der står i vores magt for at overkomme dine særlige udfordringer. Hvis det er nødvendigt, udvikler vi også gerne specialløsninger i samarbejde med dig.

Se mere

Høj kompleksitet

Du vil opleve, at vores fleksibilitet og kreativitet betyder, at vi altid finder en løsning, ligegyldigt, om du skal have transporteret særligt følsomme varer eller adgangsforholdene er vanskelige.

Se mere

Ansvarsfuld betjening

Vi sikrer dig hurtig og effektiv betjening, fordi du altid taler med én fast kontaktperson. Og så er både vores speditører og chauffører ordentlige i det, vi siger og gør. 

Se mere

Historie

Vendelbo spedition blev grundlagt i 1971 af Kai Bundgaard Madsen, der som bestyrelsesmedlem stadig har sin daglige gang i virksomheden.

Siden januar 2006 har vi boet i en moderne kontor- og lagerbygning på Sprogøvej i Hjørring. Vi bor helt ud til motorvej E39 afkørsel 3 Hjørring C.

I dag har virksomheden mere end 70 meget kompetente medarbejdere, der alle arbejder hårdt for at opfylde dine krav og behov.

Du kan møde og kontakte vore medarbejdere her.

Direktionen består af

Jesper Bundgaard Madsen
Adm. direktør · Medejer
Karsten Jørn Meier
Trafikchef · Medejer
Flemming Gregersen
Driftsdirektør / COO
Martin Andersson
Økonomichef / CFO

Vendelbo Spedition leverer løsninger til alle former for transporter og transportrelaterede opgaver 24/7 og arbejder ud fra et stærkt værdigrundlag.

 

Fleksibilitet · Kreativitet · Vilje · Ordentlighed · Mod

5 nøgleord, der definerer Vendelbo Speditions værdigrundlag. Som kunde hos os skal du opleve disse værdier i den måde vi løser og prioriterer opgaver på, i vores ydelser, i vores service og i vores kommunikation.

 

Fleksibilitet

Fleksibilitet Vendelbo Spedition ser muligheder frem for begrænsninger, og vi tilgår alle dine udfordringer med åbenhed. Vi bruger vores høje kompetenceniveau til at nå i mål, og vi ændrer hurtigt retning for at tilpasse os dine akutte transportbehov – også når behovet er meget specielt.

Kreativitet

Vendelbo Spedition tør tænke alternativt, når dine behov skal opfyldes. Det betyder, at vi ikke kun bidrager med tiltag og løsningsmuligheder til alle opgaver og udfordringer - vi får dem også realiseret.

Vilje

Vendelbo Spedition elsker udfordringer og har viljen til at overkomme dem. Du vil opleve, at vi ikke lader os begrænser af omgivelsernes tvivl, fordi alle vores handlinger er styret af positive tanker. Samarbejde er nøgleordet, når vi går den ekstra mil for at nå i mål med dine svære opgaver.

Ordentlighed

Vendelbo Spedition viser hensyn overfor hinanden, overfor dig og dine opgaver. Vi er ordentlige i det, vi siger og gør. Vi har tingene i orden, vores biler og materiel er i orden, ligesom vi kører ordentligt i trafikken. Og allervigtigst for dig: Vi behandler dig og dit gods ordenligt.

Mod

Vendelbo Spedition tør sigte højt og handle derefter. Vi udvider vores kompetencer og arbejdsområder, så det kommer dig til gode. Så vi tør tage mod dine udfordringer – uanset, hvor svære du synes, de ser ud.