Stor kompleksitet

Du vil oppleve at fleksibilitet og kreativitet er nøkkelord når komplekse eller individuelle transportoppgaver skal løses. Vi skal nok finne en løsning, enten du skal ha transportert sensitive varer eller adkomstforholdene er komplekse. Og så holder vi naturligvis alltid styr på alle dokumenter, slik at det ikke kastes bort tid underveis.

Sensitive varer

Hvem kontakter du hvis ditt forskningsprojekt har en transportoppgave som består i å flytte 250 medisinske prøver fra A til B i løpet av seks timer?

 

Vendelbo Spedition har spesialutstyr for transport av sensitive medisinske artikler og prøver som stiller særlige krav til temperaturer og overvåking. Dermed overholdes dine krav til kvalitet og sikkerhet under transport.

  

Vanskelige adkomstforhold

Hvordan sikrer vi transport av innretningsløsningen i Stockholm, der det er svært begrensede adkomstforhold og tidsbegrensninger?

  

Ingen oppgave er for komplisert for Vendelbo Spedition. Levering på steder med komplekse adkomstforhold i smale gater med tidsbegrensninger krever stor fleksibilitet og kreativitet av våre sjåfører, som planlegger leveringen slik at ventetid unngås.

  

Klimasikring

Hvem kan oppfylle kravet til at temperaturen ligger mellom 15 og 25 grader under hele transporten?

  

Vendelbo Speditions spesielle transportvogner med klimakontroll sikrer at produkter med spesielle krav til produkt- og omgivelsestemperatur kommer frem uten å lide overlast under transport.

  

 

Raskt over grensen ...

Hvor interessant er det å vite at din speditør har medarbeidere med spesialkompetanse på å utarbeide toll- og forsikringsdokumenter i forbindelse med kompliserte fraktoppgaver?

 

Dine leveranser kommer alltid frem i tide, fordi Vendelbo Spedition setter punktlighet høyt. Våre speditører setter sin ære i å fylle ut toll- og forsikringsdokumentene korrekt, slik at sjåføren kommer raskt gjennom tollen på grensen.

  

 

Tungt, langt, bredt ...

Hvem kan transportere maskinutstyr som veier mer enn to tonn og har en verdi på mer enn seks mill. kr?

 

Vendelbo Spedition har nødvendig utstyr for transport av kostbart og tungt, langt eller bredt gods som ikke kan transporteres på normalt vis. Vi innhenter også alltid nødvendige tillatelser og godkjennelser.